Rabiesvaccination och utfärdande av pass

Om du ska åka utomlands måste du vaccinera ditt djur mot Rabies samt skaffa ett djurpass. Vi rekommenderar 2 vaccin mot Rabies med 3-4 veckors intervall. Efter denna grundvaccination måste man vänta i minst 120 dagar innan man kan ta ut ett blodprov, där man kontrollerar mängden antikroppar som bildats efter vaccination. Innan djuret har bildat tillräckligt med antikroppar får man inte resa med det. I enstaka fall kan en omvaccination krävas.

Blodprovssvar efter rabiesvaccin ska skrivas in i passet som utfärdas av oss. Mer om vad som gäller för utlandsresa och pass se Jordbruksverkets hemsida.

OBS! Kom ihåg att vara ute i god tid om du vill ta med ditt djur utomlands. Hela förfarandet med vaccin och blodprovstagning tar cirka 6 månader.