Persisterande mjölktänder

Valpens bett
I valpens bett finns 28 tänder. I överkäken har valpen 6 framtänder (incisiver) och 2 hörntänder (canintänder) samt 6 kindtänder (premolarer). Lika många tänder skall finnas i underkäken.

Mjölktänder
En mjölktandrot och krona skall tillbakabildas när den permanenta tanden anläggs och när roten förtvinat ramlar tanden ut. Vid 5-6 månaders ålder har de flesta raser ersatt sina mjölktänder med permanenta tänder. I det permanenta bettet tillkommer ytterligare kindtänder, två premolarer och alla molarer. Om mjölktänderna inte ramlar bort vid normal tidpunkt kallas de persisterande.
Persisterande betyder kvarvarande.

Åtgärd vid persisterande mjölktänder
Om mjölktänderna, speciellt canintänderna (hörntänderna), inte tillbakabildas och lossnar i tid kan det permanenta bettet påverkas. Detta kan leda till bland annat att tandsten lättare bildas på de felställda tänderna, skavsår, bettfel samt att hunden kan få sämre kritik i utställningssammanhang.

I stort sätt bör man dra den persisterande mjölktanden när den permanenta tanden börjar bli synlig. Det som annars händer är att den permanenta tanden trycks åt sidan av mjölktanden och blir felställd. Om man inte gör något i tid kommer bettet fortsätta att utvecklas i fel riktning. Den eventuella felställningen blir då permanent.
Persisterande mjölktänder, då framförallt hörntänderna, har ofta mycket långa rötter. I och med att mjölktandens rot i viss mån har börjat återbildas händer det att tanden går av i samband med att man försöker dra den. Det kan då bli en rotrest kvar. Om så är fallet brukar rotresten resorberas och inte skapa några problem. Man bör dock vara uppmärksam så att det inte uppstår en infektion i området.