FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions)

FORL är ett tandproblem som drabbar katter där tandens hårda vävnad bryts ner. Tandsjukdomen finns beskriven redan på 1920-talet, men man har ännu inte funnit orsaken till varför en del katter drabbas av detta. FORL är mycket smärtsamt för katten.

Vad händer med tänderna?
Tandens hårda vävnad bryts ner, tanden blir då skör och går lätt sönder. Det är ofta som tandens pulpa kan ses blottad och detta ger katten ett stort lidande. Skadorna ses oftast på kindtänderna, och kan döljas av tandsten. Detta kan dock drabba alla tänder. Det är inte ovanligt att katter med FORL även lider av tandlossning. Runt angripna tänder syns också ofta en tandköttsinflammation, och tandköttet blöder vid beröring.

Hur ser jag om min katt har FORL?
Man ska låta undersöka sin katt om:
Katten äter sämre/mindre än vanlig. 
Katten har svårt att äta kall eller hård mat.
Katten har tandsten.
Katten har tandköttsinflammation (ses som en skarp röd rand i tandköttskanten).
Om du har sett att katten har skadade tänder.
Eller att du på annat sätt misstänker att din katt bär på sjukdomen.

Hur ställs diagnos på FORL?
I en del fall kan man se dessa tandskador redan vid den kliniska undersökningen då katten är vaken. Men eftersom sjukdomen ofta förkommer i samband med tandlossning och tandsten måste tänderna först rengöras. (Läs mer på fliken tandsten). Munsanering utförs alltid på sövd katt, man rengör tänder, kontrollerar tandköttskanter och letar tandskador eller ojämnheter på tänderna. Då vi utför munsanering och finner eller misstänker att katten har sjukdomen FORL så föreslår vi alltid en vidare behandling av dessa tänder till veterinär eller tandläkare som jobbar med FORL problemet hos katt. Fråga oss gärna så kan vi ge råd om var din katt kan få behandling av FORL.


Hur vanligt är FORL hos katter?

Ännu vet man inte hur vanligt FORL är på svenska katter. Flera av utländska studier som är gjorda, är gjorda på katter med tandproblem. Och då var det ca 65% av katterna som bar på problemet. En svensk studie med 100 slumpvis utvalda katter är gjord, men vi har i skrivande stund inte tagit del av detta resultat. Denna lutar åt att svenska katter inte når upp till de nivåer de utländska undersökningarna visat.

Hur behandlas FORL?
Det finns ännu ingen behandling som ger ett bestående gott resultat. Idag rekommenderas att man drar ut tänder med tydliga angrepp. Till detta hör att man röntgar tänder och tandrötter för att se vilka tänder som är angripna. Skadan kan sitta under tandköttskanten och är därför inte synlig utan röntgen. Man bör till detta beakta att sjukdomen innebär ett stort lidande för katten och tyvärr är behandlingen kostsam och ersätts troligen inte av försäkringsbolaget. Dessa katter får smärtlindring en lång tid efter behandlingen.