Röntgen

Röntgen används idag vid många medicinska och ortopediska utredningar.
Under 2016 har vi äntligen uppgraderat till en digitalröntgen, vilket förbättrar både diagnostiseringen och tidsåtgången!

  • Vi utför höftleds- och armbågsröntgen enligt SKK, på raser upp till 30 kg
  • Dräktighetsundersökningar på tik görs från dag 45 – 50