Direktreglering

Om ditt djur är försäkrat kan vi hjälpa dig att göra en direktreglering med ditt försäkringsbolag under kontorstid. Vi kan dock inte lova att försäkringsbolaget accepterar direktreglering. Detta kan ske t.ex. om ditt djur har en reservation i försäkringen, om behandlingen som utförts inte täcks av försäkringen eller om försäkringen är relativt nytecknad.

Direktreglering innebär att du endast betalar din självrisk och eventuella poster som försäkringen inte täcker (t.ex. receptförskrivning) direkt till kliniken, resterande belopp fakturerar vi försäkringsbolaget i efterhand. Vår avgift för direktreglering är 110 kronor.

För att kunna hjälpa dig med direktreglering krävs att du har med dig försäkringsnumret vid inskrivningen. 
Vi rekommenderar dig att alltid själv ta kontakt med ditt försäkringsbolag inför en större operation för att kontrollera att försäkringen täcker det aktuella ingreppet.