Prislista

Katt

Vaccination årlig
Vaccination rabies
380 kr
525 kr
Grundundersökning 680 kr
Återbesök 475 kr
Kastration hankatt 690 kr
Kastration honkatt 1 300 kr
Dränage enkel 1 700-1 800 kr
Dränage svår 2 100-3 200 kr
Id-märkning chip 580 kr
Id-märkning chip i samband med annan undersökning 315 kr
Id-märkning tatuering i samband med annan underökning 315 kr
Klokapselextirpation 1 600- 2 100 kr
Tandsanering 1 800-2 400 kr
Pyometra (livmoderinflammation) ca. 5 300 kr
Spolning analsäckar inkl sedering ca. 2 400 kr

Hund

Vaccination årlig
Vaccination rabies
430 kr
525 kr
Grundundersökning 680 kr
Grundundersökning 2a djuret 525 kr
Återbesök 475 kr
Blodöra ca. 5 300 kr
Dränage enkel ca. 2 100 kr
Dränage svår 2 700-4 200 kr
Klokapselextirpation 2 100- 2 700 kr
Tandsanering 2 800 kr
Pyometra (livmoderinflammation) 10 500-15 800 kr
Öronspolning ca. 5 300 kr
Navelbråck ca. 5 000 kr
Kastration hanhund < 10 kg 4 120 kr
Kastration hanhund 10-20 kg 4 390 kr
Kastration hanhund 20-40 4 650 kr
Kastration hanhund >40 kg 4 930 kr
Kastration tik < 10 kg 5 160 kr
Kastration tik 10-20 kg 5 930 kr
Kastration tik 20-40 kg 6 450 kr
Kastration tik >40 kg 7 000 kr
Kastration hanhund kryptorchid +850-2 100 kr
Spolning analsäckar inkl. sedering c:a 2 700 kr

Övriga

Vacc kanin/iller 430/580 kr
Kastration kanin/marsvin/råtta hona 1 700 kr
kastration kanin/marsvin/råtta hane 1 000 kr
Grundundersökning 475 kr
Återbesök 315 kr
Akutavgift samtliga djurslag 610 kr