Prislista

Katt

Vaccination årlig
Vaccination rabies
380 kr
525 kr
Grundundersökning 680 kr
 Återbesök  475 kr
Dränage enkel 1700-1800 kr
Dränage svår 2100-3200 kr
Id-märkning chip 580 kr
Id-märkning chip i samband med annan undersökning 315 kr
Id-märkning tatuering i smb med annan undersökning 315 kr
 Lejonrakning katt inkl. sedering  1150 kr

Hund

Vaccination årlig
Vaccination rabies
430 kr
525 kr
Grundundersökning 680 kr
Grundundersökning 2a djuret 525 kr
Återbesök 475 kr
Dränage enkel ca 2100 kr
Dränage svår 2700-4200 kr
 Vaccination Leptospiros (L4)  525 kr

Övriga

Vacc kanin/iller 430/580 kr
Grundundersökning 475 kr
Återbesök 315 kr
Akutavgift samtliga djurslag 610 kr